Услуги и цены

 

Наименование товара Цена (руб.)
1 Дезинфекция от 1100 р.
2 Дератизация от 1000 р.
3 Дезинсекция от 1000 р.
4 Пест- контроль от 2500 р.

или

Прейскурант